خداوند را درقلب کسانی دیدم که بدون هیچ توقعی مهربانند...

نوشته شده توسط شقایق در ساعت 21:51 | لینک  |